<

Zaufali nam

Siódemka

Masz problem z wyborem?

Skontaktuj się z naszym konsultantem, podpowie Ci optymalne rozwiązanie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co na Wiedzodajni?

Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
Jak dodać pasek z informacją o ciasteczkach
 

RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Najważniejsze informacje

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie mogą być:

Informujemy Cię, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone lub Kanadę.

Odbiorcami Twoich Danych osobowych w Chinach może być:

Informujemy Cię, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Chińską Republikę Ludową.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez o12.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez o12.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.

Masz prawo do żądania od o12.pl dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Ci prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Ci prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach gdy:

Jeżeli zgłosiłeś żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 

Możesz żądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez o12.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez o12.pl.

Informujemy Cię również o tym, że na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Cookies.

Hosting

Rejestracja domen

Tworzymy strony WWW

Firma

Platforma hostingowa o12.pl . 2003-2022